Yhteys

Vill du veta mera om aniridi, föreningen eller har andra allmänna frågor, skicka då epost till: info@aniridia.fi

Vill du prata med en person, tag då kontakt med:

Sanna Söderlund (Suomeksi, på Svenska or in English)
Tel. +358-(0)457-361 36 34
E-post: sannas.fritid @ hotmail.com

Kamratstödpersoner & telefonnummer

Heli Liimatta, 045 213 64 44

Övrig info om föreningen:
Namn: Aniridia Finland rf
Registernummer: 206.775
Hemort: Helsingfors
Första reg.datum: 31.10.2011
Bankuppgifter: Nordea FI45 1528 3500 3783 64

Aniridia Finland

Föreningens styrelse 2019-2020

Styrelseordförande: Sini Ruusulaakso
Styrelsens viceordförande: Antti Latikka
Styrelsemedlem: Heli Liimatta
Styrelsemedlems: Taru Gröhn
Styrelsemedlem: Sanna Söderlund

Sekreterare: Meri Valtonen

Kassör: Andreas Kanto

Verksamhet och målsättning

Föreningens mål är att uppmärksamma och tillvarata aniridikers behov och intressen inom olika områden. Föreningen verkar för att aniridiker får med andra medborgare likvärdiga levnadsförhållanden i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende..

Aniridia Finlands verksamhet är allmännyttig, dvs strävar inte efter vinst med sin verksamhet. Aniridia Finland är en aktiv, samarbetsvillig, målmedveten och modern sakkunnig organisation som arbetar riksomfattande. Aniridia Finlands verksamhet är ett komplement till samhällets lagstadgade uppgifter. Aniridia Finland stöder synskadade personer i deras vardag och utgör en kanal för deltagande och påverkan. Verksamheten innefattar insatser från såväl förtroendevalda personer som frivilligarbetare och tillfälligt avlönad personal.

Som sakkunnigorganisation har Aniridia Finland möjlighet att med sin verksamhet bidra till att skapa ett gott och tryggt liv för alla landets aniridiker oberoende av ålder eller boningsort.

Tillsammans med andra organisationer arbetar Aniridia Finland för ökade möjligheter till studier och arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättningar och där detta inte är möjligt för ett utökat socialt och ekonomiskt samhälleligt stöd för denna specialgrupp.

Har du aniridi?

Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Människan får ungefär åttio procent av all sin information via ögonen. Ögonen är de enda av våra sinnesorgan som samtidigt kan sända och ta emot signaler. Den kunskap som synen förmedlar sträcker sig från människans omedelbara omgivning – rum, föremål och andra människor – till kunskap och information via massmedier och Internet. Ögat överför information om former, färger, mängder, avstånd – och t.o.m. känslotillstånd genom att ge kunskap om andra människors ansiktsuttryck. En synskadad person är begränsad eller även utestängd från den visuella kommunikationen.

Att vara aniridiker medför stora utmaningar inte bara för den enskilda individen utan även för de anhöriga och övriga närstående. Oberoende av i viken ålder en person blir synskadad och oberoende av om personen är synsvag, gravt synsvag eller blind påverkas livet socialt, ekonomiskt och kulturellt och därmed även psykiskt, dvs hälsan och välfärden är hotade.

Föreningens mission

Aniridia Finlands mission är att genom intressebevakning påverka samhället så att aniridikers har: – rätt till rehabilitering – habilitering, – rätt till information och kommunikation.

Aniridia Finlands mission är även att fungera som en stark och sakkunnig landsomfattande organisation för alla aniridiker. Aniridia Finland strävar till samarbete inom handikappsektorn och med andra aktörer i samhället.

Historik

Föreningen Aniridia Finland r.f. grundades 27.3.2011 genom konstituerande möte.

sv_SE