Tutkimukset

På den här sidan publiceras olika forskningsartiklar som vi får tag på. Sidan är på intet sätt heltäckande, utan tanken är att den ska fyllas på allt eftersom det finns nytt material att publicera. Det finns dock vissa begränsningar för vad vi kan publicera här, av upphovsrättsliga skäl.

Kom ihåg att resultat från olika forskningsprojekt skall läsas med ett kritiskt förhållningssätt och inte tas som en universell sanning.

U.S.News Health, engelskspråkig artikel som heter Rare Eye Disease Leaves People Without An Iris. I denna artikel hänvisas till möjligheten att PAX6-genen skulle påverka även annat än ögat.

PubMed 2010

På amerikanska National Institute of Healths sida PubMed finns en artikel av Ulla Edén, Ruth Riise & Kristina Tornqvist om hornhinnans roll i fenomenet aniridi. En engelsk sammanfattning av artikeln kan läsas här.

Acta Ophtalmologica Scandinavica 2008

Aniridia: sight-threatening and hard to cure
Kristina Tornqvist, Acta Ophtalmologica Scandinavica 2008, s. 704-705.

Aniridia: current pathology and management
Helena Lee, Rizwana Khan & Michael O’Keefe, Acta Ophtalmologica Scandinavica2008, s. 708-715.

Epidemiology of aniridia in Sweden and Norway
Ulla Edén, David Iggman, Ruth Riise & Kristina Tornqvist, Acta Ophtalmologica Scandinavica 2008, s. 727-729.

Aniridia among children and teenagers in Sweden and Norway
Ulla Edén, Caroline Beijar, Ruth Riise & Kristina Tornqvist, Acta Ophtalmologica Scandinavica 2008, s. 730-734.

Archives of pediatrics and adolescent medicine 2007

Auditory interhemispheric transfer deficits, hearing difficulties, and brain magnetic resonance imaging abnormalities in children with congenital aniridia due to PAX6 mutations
Doris-Eva Bamiou, Samantha L. Free, Sanjay M. Sisodiya, Wui K. Chong, Frank Musiek, Kathleen A. Williamson, Veronica van Heyningen, Anthony T. Moore, David Gadian & Linda M. Luxon, Archives of pediatrics and adolescent medicine, volym 161, maj 2007.

sv_SE