Jäseneksi

Bli medlem i Aniridia Finland r.f.

Föreningen Aniridia Finland är öppen för personer som intresserar sig för frågor som rör aniridi. Rätt till inträde i föreningen som röstberättigad, ordinarie, medlem äger den som har diagnosen aniridi (här inkluderas även diagnoserna WAGR och Gillespies syndrom) och den som är nära anhörig till en person som har aniridi, vilket inkluderar förälder/vårdnadshavare, syskon och sambo/make/maka. Föreningen välkomnar även stödmedlemmar, vilka inte innehar rösträtt men full närvaro- och yttranderätt.

Medlemsavgiften för en ordinarie medlem är 10€/år. För stödjande medlemmar är medlemsavgiften 15€/år. Rösträtt i föreningen har man från och med det år man fyller 15 år.

Jäseneksi voit hakea täyttämällä rekisteröitymislomakkeen
Aniridia Finland - Ansökningsblankett
och skicka in den enligt anvisningar:
Anvisningar

sv_SE