Yhteys

Jos haluat lisätietoa aniridiasta tai yhdistyksestä tai sinulla on muita kysymyksiä, lähesty meitä sähköpostilla osoitteeseen: info@aniridia.fi

Voit toki ottaa myös yhteyden :

Sanna Söderlund (Suomeksi, på Svenska or in English)
Puh. +358-(0)457-361 36 34
S-posti: sannas.fritid @ hotmail.com

Vertaistuen henkilöt ja puhelinnumerot:

Heli Liimatta, 045 213 64 44

Yhdistyksemme muita tietoja:
Nimi: Aniridia Finland ry
Rekisterinumero: 206.775
Kotipaikka: Helsinki
Ensi rek.pvm: 31.10.2011
Pankkiyhteys: Nordea FI45 1528 3500 3783 64

Aniridia Finland

Yhdistyksen hallitus 2019-2020

Hallituksen puheenjohtaja: Sini Ruusulaakso
Hallituksen varapuheenjohtaja: Antti Latikka
Hallituksen jäsen: Heli Liimatta
Hallituksen jäsen: Taru Gröhn
Hallituksen jäsen: Sanna Söderlund

Sihteeri: Meri Valtonen

Rahastonhoitaja: Andreas Kanto

Toiminta ja tavoitteet

Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on tunnistaa ja puolustaa aniridikoiden tarpeita ja intressejä eri alueilla. Yhdistys toimii luodakseen aniridikoille muiden kansalaisten kanssa tasavertaiset elinolosuhteet sosiaalisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

Yhdistys on yleishyödyllinen, eikä sen toiminnan tavoitteena ole tuottaa taloudellista voittoa. Aniridia Finland on aktiivinen, yhteistyöhaluinen, määrätietoinen ja moderni asiantuntijaorganisaatio, joka työskentelee valtakunnallisella tasolla. Yhdistyksen toiminta täydentää yhteiskunnan lakisääteisiä tehtäviä. Aniridia Finland tukee näkövammaisia henkilöitä heidän arjessaan ja tarjoaa heille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa. Toimintaan panostuksensa antavat sekä valtuutetut henkilöt että vapaaehtoistyöntekijät ja väliaikaisesti myös palkattu henkilökunta.

Asiantuntijaorganisaationa Aniridia Finlandilla on mahdollisuus myötävaikuttaa siihen, että jokainen maamme aniridikko saa hyvän ja turvallisen elämän, iästä tai asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa Aniridia Finland tekee työtä parempien opiskelu- ja työmahdollisuuksien puolesta toimintarajoitteisille ihmisille, ja jos tämä ei ole mahdollista laajemman sosiaalisen ja taloudellisen yhteiskunnallisen tuen puolesta tälle erikoisrymälle.

Onko sinulla aniridia?

Näkö on yksi tärkeimpiä aistejamme. Ihminen saa noin 80 % kaikesta informaatiosta silmien kautta. Silmä on ainoa aistielin, joka voi samaan aikaan sekä lähettää että vastaanottaa signaaleja. Näköaisti tuo tietoa sekä ihmisen lähiympäristöstä – huoneista, esineistä ja muista ihmisistä – että osaamista ja informaatiota esimerkiksi joukkotiedotusvälineiden ja Internetin kautta. Silmä välittää tietoa muodoista, väreistä, määristä, etäisyyksistä ja jopa tunnetiloista tiedostamalla kanssaihmisten ilmeitä ja eleitä. Näkövammaiselle henkilölle visuaalinen kommunikointi on rajoitettu tai jopa kokonaan poissuljettu.

Aniridikon arki on haasteellinen ja sairaus vaikuttaa myös hänen läheistensä elämään. Riippumatta siitä missä iässä ihminen saa näkövamman ja minkäasteinen se on, niin vamma vaikuttaa elämään sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti. Vaikutus on täten myös psykologinen ja se uhkaa sekä terveyttä että hyvinvointia.

Yhdistyksen missio

Aniridia Finlandin missio eli toiminta-ajatus on edunvalvonnan avulla vaikuttaa yhteiskuntaan niin että aniridikoilla olisi:
– oikeus kuntoutukseen
– oikeus tiedonsaantiin ja viestintään.

Aniridia Finland haluaa toimia vahvana ja asiantuntevana valtakunnallisena organisaationa kaikille aniridiaa sairastaville.Aniridia Finland pyrkii yhteistyöhön vammaissektorille yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa.

Historia

Aniridia Finland r.y. perustettiin 27.3.2011 järjestäytymiskokouksen myötä.

fi